Select Page

Memòria 2016

En aquest apartat us presentem el recull dels principals fets i xifres de la nostra entitat assolits durant l’any 2016

(la nostra memòria):

• Registre Central de Persones Assegurades

• L’equip

• Visites ateses

• Despesa farmacèutica

• Activitat Comunitària

• Compromís social

• Destacats 2016

• El centre – contacte