Select Page

Decàleg de les EBAs

Tot allò que caracteritza i defineix les Entitats de Base Associativa (EBA), i n’impregna el seu saber ser i fer.

VEURE DOCUMENT

DECÀLEG DE LES EBAs