977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

MEMÒRIA 2022

En aquest apartat us presentem el recull dels principals fets i xifres de la nostra entitat assolits durant l’any 2022:

 

• Autogestió en salut

• Activitat assistencial

• Comunitària

• Farmàcia

• Formació i docència

• Responsabilitat i compromís

• Recerca i divulgació

• Destacats 2022

• El centre – contacte