Select Page

Política retributiva

La política retributiva fa referència al conjunt de principis i directrius que té una organització per gestionar tot el que fa referència a la remuneració del personal.

Coneix la política retributiva de l’ABS Alt Camp Oest SLP aquí.