977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

PROFESSIONALS

EQUIP MÈDIC

Dr. Jeroni Ferrer

Nº Col·legiat 143037954

Dr. David Garcia

Nº Col·legiat 143039192

Dr. Pere Jiménez

Nº Col·legiat 143031542

Dra. Virginia Moreno

Nº Col·legiada 143057304

Dra. Georgina Mariné

NºCol·legiada 143064640

Dra. Marta Maynar

NºCol·legiada 43068420

Dr. Carles Rodriguez

Núm. Col·legiat 143040856

Dra. Remei Tell

Nº Col·legiada 143044456

EQUIP DE PEDIATRIA

Jaume Andreu

Núm. Col·legiat 43037831

Dra. Emma Castejón

Núm. Col·legiada 4303627-7

EQUIP D’INFERMERIA

Carles Alegre

Núm. Col·legiat 43044118

Mar Canals

Núm. Col·legiada 43079477

Remei Feliu

Núm. Col·legiada 43077341

Roberto Giménez

Núm. Col·legiat 43050216

Montse Navarro

Núm. Col·legiada 08062475

Àngels Senan

Núm. Col·legiada 43045121

Ferran Soler

Núm. Col·legiat 08062478

EQUIP D’ODONTOLOGIA

Dra. Bàrbara Anento

Núm. Col·legiada 243042410

Dra. Inés Batlle

Núm. Col·legiada 243042533

Dolors Cobler

Fabiola Martínez

Dra. Carlota Ruiz

Núm. Col·legiada 243050071

Noèlia Sáez

ATENCIÓ A L’USUARI

Tamara Cabrera

Noelia Cintas

Ester Freixas

Verónica García

Montse Rovira

TCAE

Miryam García

Conchy Serrano

EQUIP DE NETEJA

Anca Climescu

TREBALL SOCIAL

Montse Iglesias

Núm. Col·legiada 43042522

PODOLOGIA

Carlos Paz

Núm. Col·legiada 43012517