977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

La Meva Salut

La Meva Salut, és un espai digital, personal i intransferible de consulta que permet als usuaris disposar de la seves dades de salut.

Dóna accés a la informació generada en la majoria de centres públics com per exemple: el pla de medicació actual, vacunes administrades, els diagnòstics, informes clínics i resultats de proves complementàries.

Per garantir la seguretat i la confidencialitat en l’accessibilitat a les dades, només hi tindran accés les persones majors d’edat que disposin de la targeta sanitària individual (TSI), un certificat digital, i des l’1 d’octubre de 2014 amb un codi d’usuari que es demana al CAP.