977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

Canvi de centre

Qualsevol ciutadà/na empadronat/da a Catalunya té assignat un centre d’Atenció Primària. 

Tanmateix, pot escollir-ne un altre, si així ho desitja.

Es tracta d’un tràmit individual que podrà dur a terme, omplint una sol·licitud que trobarà al taulell d’Atenció a l’Usuari i també en aquest enllaç.