977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

Canvi de metge

És un dret dels usuaris sol·licitar canvi de metge.  Cal tenir en compte que, simultàniament, també canviarà de professional d’infermeria, ja que estan relacionats.

L’imprès és el mateix que es fa servir per demanar canvi de centre però és important a l’hora de formular la petició, indicar-ne el motiu. Podeu demanar  un metge en concret, en cas contrari se us assignarà el que tingui més disponibilitat.