977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

Contracte 2007

Contracte mitjançant concurs  de la gestió de serveis d’atenció primària de salut en l’àmbit de l’Àrea Bàsica de Salut Alt Camp Oest.