977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

Memòria 2021

En aquest apartat us presentem el recull dels principals fets i xifres de la nostra entitat assolits durant l’any 2021

(la nostra memòria):

 

• Registre Central de Persones Assegurades

• L’equip

• Visites ateses

• Despesa farmacèutica

• Activitat Comunitària

• Compromís social

• Destacats 2021

• El centre – contacte