977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

Decàleg de les EBAs

Tot allò que caracteritza i defineix les Entitats de Base Associativa (EBA), i n’impregna el seu saber ser i fer.