977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

Duplicat TSI

Des de l’1 de març de 2016 va entrar en vigor la taxa per a l’emissió de la reedició de la TSI. Actualment l’import és de 10 euros.

La sol.licitud l’heu de fer al vostre centre d’atenció primària (CAP), on us facilitaran el document necessari per tal de poder realitzar el pagament.

Hi ha casos que están exempts de pagament.