977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ

L’Equip d’Atenció Primària Alt Camp Oest som un grup de professionals sanitaris i no sanitaris amb el compromís de donar resposta a les necessitats de salut del seus usuaris, com a persones i com a membres d’una comunitat, en un entorn d’equitat, qualitat, proximitat i competència professional.

 

VISIÓ

L’Equip d’Atenció Primària Alt Camp Oest volem ser un referent sanitari d’excel·lència en el nivell de resolució, eficiència i coordinació amb altres nivells assistencials i amb la comunitat, així com en l’acompanyament de les persones pel sistema sanitari, treballant en un model d’atenció integral, sostenible i responsable socialment.

 

VALORS

Respecte, tractant a les persones, tant als usuaris com als professionals, com éssers integrals, sent tolerants amb la diversitat personal, cultural i social, respectant també l’entorn i el medi ambient.

Honestedat en les nostres conductes, amb coherència i sinceritat amb un mateix i amb els altres, i d’acord amb els valors de la veritat, l’ètica i la justícia.

Professionalitat, posant al servei dels nostres usuaris els coneixements i l’experiència d’una manera rigorosa, creient en el que es fa i mantenint i millorant aquest coneixement, per a poder oferir una atenció de qualitat.

Responsabilitat i compromís,responent de les nostres decisions i actes, assumint-ne les conseqüències.

Treball en equip,mantenint un esperit de col·laboració i solidaritat amb els companys de treball, de la nostra o d’altres entitats, tenint sempre present l’objectiu comú de donar servei als ciutadans.

Optimisme i sentit de l’ humor, com a forma d’expressió de sentiments que produeix benestar en la persona i que generalment no te efectes desagradables sobre els altres.

Innovació i creativitat, atents per donar resposta de la millor manera possible a les situacions i necessitats que apareixen en el decurs de la nostra activitat.

Empatia, amb l’actitud que permet posar-nos en el lloc de l’altre de forma adequada, generant relacions de confiança.