977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

PLAENSA

El CatSalut té com a un dels seus objectius estratègics “la millora de la qualitat percebuda per part de la ciutadania a l’àmbit de la salut” motiu per el qual ha desenvolupat un pla d’enquestes periòdic, PLAENSA © que incorpora eines i mètodes per tal de mesurar la satisfacció i la qualitat percebuda dels serveis per la ciutadania, sobre l’atenció sanitària rebuda a les principals línies de servei que contracta a Catalunya .

Consultar els resultats PLAENSA 2015