977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

QUE OFERIM

SERVEIS COBERTS PEL SERVEI CATALÀ DE SALUT

MEDICINA FAMILIAR

 • És l’atenció mèdica als majors de 15 anys en consulta espontània, programada i urgent tant en el consultori com a domicili.

 • Atén els processos aguts i fa el seguiment dels processos crònics i realitza les activitats preventives.

 • Programes de recerca i assaigs clínics.

PEDIATRIA

 • Atenció mèdica als menors de 15 anys en consulta espontània, programada i urgent.

 • Està al seu càrrec l’aplicació del programa preventiu del nen sa.

INFERMERIA

 • Cures d’infermeria en consulta espontània,programada i urgent.

 • Atenció domiciliària.

 • Aplicació de tractaments, proves complementàries i obtenció de mostres.

 • Seguiment de processos crònics.

 • Activitats preventives i comunitàries.

TREBALL SOCIAL

 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió.

 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea territorial corresponent.

 • Informació, valoració, orientació i assessorament.

 • Aplicació d’accions o intervencions de suport i seguiment de persones i/o famílies.

 • Gestió i coordinació dels serveis corresponents al primer nivell.

 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixen la seva intervenció.

 • Treball comunitari.

ODONTOLOGIA

 • Té per objectiu vetllar la salut bucodental dels nens i de les dones embarassades.

 • Incideix en els aspectes preventius de la càries.

 • També s’ocupa de les extraccions dentals dels adults.

PROGRAMA D’ATENCIÓ A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA (Llevadora)

 

 • Atenció a la dona en l’embaràs i el puerperi.

 • Educació sanitària

 • Prevenció

UNITAT D’ATENCIÓ A L’USUARI (UAU)

 • Programació i citació de tots els serveis que es donen al CAP i consultoris i dels serveis d’atenció especialitzada.

 • Faciliten un bon funcionament.

 • Acudiu a ells per qualsevol dubte, us ajudaran a utilitzar correctament els nostres serveis.

PODOLOGIA

Quan es diagnostica a una persona amb diabetis una complicació d’una malaltia vascular i neuropàtica crònica a l’atenció primària, aquest es deriva cap a un professional de podologia, que es pot triar d’entre els de l’àmbit territorial del pacient. 

Per rebre l’atenció podològica per peu diabètic cal residir a Catalunya i disposar de targeta sanitària individual.

Un pacient diabètic té dret, en principi, a tres visites anuals, però se’n poden aprovar de noves si la patologia ho necessita.

SALUT MENTAL

Atenció a la salut mental en coordinació amb els serveis d’atenció especialitzada.

CONSULTA PER AJUDAR A DEIXAR DE FUMAR

Es tracta d’una consulta especialitzada en ajudar a deixar l’hàbit de fumar, facilitant al màxim tot el procés d’abandó d’aquesta addicció. Inicialment es fa una valoració individualitzada de la persona que vol deixar de fumar, a partir de la qual es dissenya el pla de tractament més adient en funció d’aquesta valoració.