977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

Recollida de documentació

En compliment de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per a la recollida de la documentació relativa a tràmits sanitaris, haurà de presentar-se personalment l’interessat/da i s’haurà d’identificar amb el seu DNI o Targeta Sanitària Individual (TSI).

Si vingués a recollir-la qualsevol altra persona, haurà de portar una autorització expressa signada per l’interessat/da o bé la targeta sanitària de la persona titular de la documentació que es recull.