977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

Targeta sanitària individual (TSI)

La targeta sanitària identifica i acredita les persones com  a assegurades del CatSalut, facilitant l’accés als centres i serveis del sistema sanitari públic. És necessària per a la gestió de tràmits administratius, així com també s’ha de presentar a la farmàcia per l’obtenció dels medicaments finançats pel CatSalut. És personal i intransferible.