977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

I.- Introducció:

Lloc web

El lloc web capalcover.cat és propietat de l’entitat Atenció Primària Alt Camp S.L.P.

La present política de privadesa té per objecte proporcionar informació sobre com tracta Atenció Primària Alt Camp S.L.P.les seves dades personals amb compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

II.- Responsable del Tractament:

Qui som?

El Responsable del tractament de les seves dades personals és Atenció Primària Alt Camp S.L.P.amb número d’identificació fiscalB-4364394, adreça al carrer Fonts del Glorieta s/n  43460 Alcover (Tarragona), número de telèfon 977760690 i correu electrònic (en endavant, APAC o el Responsable del Tractament indistintament).

 

III.- Finalitats del Tractament:

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem les seves dades personals amb la finalitat de poder prestar la nostra activitat consistent en l’atenció primària de sanitat. Tanmateix, i en el seu cas, tractem les seves dades personals amb la finalitat de poder atendre la seva petició de cita i la seva petició de suggeriments.

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar les seves peticions, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

Per quant temps tractem les seves dades?

Tractem les seves dades personals el temps necessari per poder atendre la seva sol·licitud, això és, el temps necessari per tramitar la seva petició de cita i la seva petició de suggeriment, i, en qualsevol cas, conforme els terminis de prescripció legals.

IV.- Legitimitat del Tractament:

Quina és la nostra legitimitat per tractar les seves dades personals?

Tractem les seves dades personals per a la cita online amb la legitimitat de garantir el registre i seguiment del tractament mèdic sanitari prestat al centre; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats; complimentar la seva història clínica en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d’històries clíniques que es desenvolupin.

Tractem les seves dades personals per a la bústia de suggeriments amb la legitimitat del seu consentiment atorgat mitjançant l’acceptació de la Política de Privacitat.

V.- Drets:

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment mitjançant una comunicació a l’adreça de correu electrònic administracio@absaco.org o per correu postal a Atenció Primària Alt Camp S.L.P.amb domicili al carrer Fonts del Glorieta s/n  43460 Alcover (Tarragona). La seva sol·licitud haurà de ser acompanyada de fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament mitjançant una comunicació a l’adreça de correu electrònic administracio@absaco.org o per correu postal a Atenció Primària Alt Camp S.L.P.amb domicili al carrer Fonts del Glorieta s/n  43460 Alcover (Tarragona). La seva sol·licitud haurà de ser acompanyada de fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

Si no està conforme amb el tractament realitzat per APAC o considera infringits els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.