977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

Codi ètic

Un codi ètic ha de ser una eina  de referència per  realitzar les pràctiques quotidianes, tenint en compte la missió, visió i valors de la institució.

El codi ètic de l’Atenció Primaria Alt Camp Oest SLP,  recull els valors i comportaments que s’han de tenir presents en les relacions amb la comunitat, amb els usuaris del sistema sanitari, amb els professionals i companys i en la pròpia organització i gestió.

Per aconseguir que el codi ètic sigui un reflex de la manera de funcionar de la nostra organització cal el compromís del professional i el compromís de la institució.